సంస్థ గౌరవం

కంపెనీ ISO9001 నాణ్యతా వ్యవస్థను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తుంది మరియు GB-15066-2004, EN12778: 2002 మరియు TUV ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తుంది.

సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తుల శ్రేణి ఐరోపాలోని జర్మన్ కంపెనీ రైన్‌ల్యాండ్ యొక్క TUV ధృవీకరణ మరియు యూరోపియన్ కమ్యూనిటీ CE, GS మరియు ఇతర ధృవపత్రాలను ఆమోదించింది.